Menu Zavřeno

Informace pro investory

Na této stránce najdete povinně zveřejňované informace pro investory společnosti TriLAB Group s.r.o.

Poslední aktualizace: 13.1.2022

 

Oznámení o výsledku hlasování valné hromady

Vážení společníci, informujeme vás o výsledcích hlasování valné hromady. Toto oznámené bylo vydáno 8. ledna 2022 a naleznete jej v příloze.

Michal Boháč, PhD
Sales Director, CEO
TriLAB Group s.r.o.

Návrh usnesení valné hromady společnosti TriLAB Group s.r.o. - změna spol. smlouvy - Prosinec 2021

Vážení společníci,

V příloze e-mailu Vám zasíláme návrh usnesení valné hromady společnosti TriLAB Group s.r.o., IČO 05288746, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, jíž jste podílníci, ze dne 22. 12. 2021. Prosíme, abyste se svým hlasováním vyjádřili k tomu, zda souhlasíte s přijetím usnesení valné hromady společnosti ve znění odpovídajícím shora přiloženému návrhu.

Prosíme, abyste se svým hlasováním vyjádřili k tomu, zda souhlasíte s přijetím usnesení valné hromady Společnosti ve znění odpovídajícím shora uvedeným návrhům. Vaše hlasování ke shora uvedenému vyjádřete prosím následovně:

 1. ve Vašem přiloženém vyjádření zaškrtněte, zda hlasujete PRO nebo PROTI přijetí usnesení ve znění
  odpovídajícím shora uvedeným návrhům;
 2. přiložené vyjádření podepište;
 3. podepsané vyjádření naskenujte; a
 4. odešlete emailem na e-mailovou adresu Společnosti: info@trilab.cz

Lhůta pro hlasování o výše uvedených návrzích činí 2 týdny ode dne doručení tohoto návrhu na Vaši e-mailovou adresu vedenou v seznamu společníků Společnosti, nebo od osobního doručení či doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Pokud nám nebude Vaše vyjádření zasláno v tomto časovém úseku, platí, že s návrhy nesouhlasíte. Pro úplnost dodáváme, že k přijetí navrhovaných usnesení je dostatečná prostá většina hlasů společníků. V příloze k tomuto návrhu zasíláme vzor schválení/neschválení návrhu usnesení.

Michal Boháč, PhD
Sales Director, CEO
TriLAB Group s.r.o.

Návrh usnesení valné hromady společnosti TriLAB Group s.r.o. - změna spol. smlouvy - Leden 2021

Vážení společníci,

V příloze e-mailu Vám zasíláme návrh usnesení valné hromady společnosti TriLAB Group s.r.o., IČO 05288746, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, jíž jste podílníci, ze dne 15. 1. 2021. Prosíme, abyste se svým hlasováním vyjádřili k tomu, zda souhlasíte s přijetím usnesení valné hromady společnosti ve znění odpovídajícím shora přiloženému návrhu.

Vaše hlasování ke shora uvedenému vyjádřete prosím následovně:

 1. ve Vašem přiloženém vyjádření zaškrtněte, zda schvalujete či neschvalujete usnesení ve znění odpovídajícím shora uvedeným návrhům (o každém jednotlivě);
 2. přiložené vyjádření podepište – podpis na vyjádření musí být úředně ověřen;
 3. podepsané vyjádření odešlete poštou na adresu společnosti.

Lhůta pro hlasování o výše uvedených návrzích činí 2 týdny ode dne doručení návrhu na Vaši e-mailovou adresu vedenou v seznamu společníků Společnosti. Pokud nám nebude Vaše vyjádření zasláno v tomto časovém úseku, platí, že s návrhy nesouhlasíte. Pro úplnost dodáváme, že k přijetí navrhovaných usnesení je dostatečnáprostá většina hlasů společníků, tj. i jen společníků vlastnících základní podíl. Odevzdání vašeho vyjádření tak není pro přijetí usnesení bezpodmínečně nutné a vyjádření nemusíte zasílat.Pro Vaši informaci, investory Fundlift budeme souběžně se zasíláním těchto mailů informovat i přímo na našem webu zde https://trilab3d.com/investori

Michal Boháč, PhD
Sales Director, CEO
TriLAB Group s.r.o.

Návrh usnesení valné hromady společnosti TriLAB Group s.r.o. - schválení účetní závěrky 2019

Vážení společníci,

V příloze e-mailu Vám zasíláme návrh usnesení valné hromady společnosti TriLAB Group s.r.o., IČO 05288746, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, jíž jste podílníci, ze dne 15. 1. 2021. Prosíme, abyste se svým hlasováním vyjádřili k tomu, zda souhlasíte s přijetím usnesení valné hromady společnosti ve znění odpovídajícím shora přiloženému návrhu.

Vaše hlasování ke shora uvedenému vyjádřete prosím následovně:

 1. ve Vašem přiloženém vyjádření zaškrtněte, zda schvalujete či neschvalujete usnesení ve znění odpovídajícím shora uvedeným návrhům (o každém jednotlivě);
 2. přiložené vyjádření podepište – podpis na vyjádření musí být úředně ověřen;
 3. podepsané vyjádření odešlete poštou na adresu společnosti.

Lhůta pro hlasování o výše uvedených návrzích činí 2 týdny ode dne doručení návrhu na Vaši e-mailovou adresu vedenou v seznamu společníků Společnosti. Pokud nám nebude Vaše vyjádření zasláno v tomto časovém úseku, platí, že s návrhy nesouhlasíte. Pro úplnost dodáváme, že k přijetí navrhovaných usnesení je dostatečná prostá většina hlasů společníků, tj. i jen společníků vlastnících základní podíl. Odevzdání vašeho vyjádření tak není pro přijetí usnesení bezpodmínečně nutné a vyjádření nemusíte zasílat.

Michal Boháč, PhD
Sales Director, CEO
TriLAB Group s.r.o.