Menu Zamknij

Projekty współfinansowane przez UE

3Projekt interfejsu użytkownika drukarki 3D

Głównym celem tego projektu jest zaprojektowanie i opracowanie interfejsu użytkownika, który pozwoli na pełną kontrolę drukarki za pomocą bezprzewodowego urządzenia z ekranem dotykowym.

Działania badawczo-rozwojowe Grupy TriLAB s.r.o. mające na celu wdrożenie kinematyki delta w nowych zastosowaniach produkcji przyrostowej.

Kluczowym celem tego projektu jest zaprojektowanie i opracowanie nowego produktu - urządzenia opartego na kinematyce delta, które z kolei znajdzie zastosowanie w obszarze druku 3D w technologii FDM w badaniach i nauce, edukacji i przemyśle.